FAQs Complain Problems

चुलाचुली गाउँपालिका को नयाँ संरचना अनुसार वडागत क्षेत्रफ़ल कति छ?

  • वडा नं. १(१७.८६ बर्ग कि.मि)
  • वडा नं. २( १३.२० वर्ग कि.मि.)
  • वडा नं. ३(२०.५८ बर्ग कि.मि)
  • वडा नं, ४( ६.१२ वर्ग कि. मि.)
  • वडा नं. ५(१२.७२ वर्ग कि.मि)
  • वडा नं. ६(३७.९४ वर्ग कि.मि)
  • जम्मा १०८.४० कि.मि.