कृषि,पर्यटन र पूर्वाधारमा उन्नति, चुलाचुली गाउँपालिकाबासिको समुन्नती

वडा को विवरण पेश सम्बन्धमा

चुलाचुली गाउँपालिकाका

सम्पूर्ण वडा कार्यालयहरु

 

प्रस्तुत बिषयमा यस कार्यलय को website update को लागि निम्न विवरण यसै कार्यालयको इमेल मार्फत पठाई दिनुहुन अनुरोध गरिन्छ

 

१. वडा अध्यक्ष र सचिब  ज्यू को passport size फोटो

२. वडा कार्यलय को फोटो

 

आर्थिक वर्ष: