कृषि,पर्यटन र पूर्वाधारमा उन्नति, चुलाचुली गाउँपालिकाबासिको समुन्नती

हात्तीपाइले रोग निवारण कार्यक्रममा औषधि वितरण गर्दै स्वास्थकर्मी