FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

यस गाउँपालिकाको मिति २०७५/०५/८ गते प्रकाशित सूचना अनुसार बिज्ञापन नं. १/०७५/०७६ पद: अमिन पद संख्या-१(एक) करार सेवा र बिज्ञापन नं. २/०७४/०७६ पद: कार्यालय सहयोगी पद संख्या ३(तीन) को लागि दरखास्त पेश गर्ने उम्मेदवारहरुको लिखित परीक्षा निम्न मिति, समय र स्थानमा संचालन हुने भएको हुँदा सम्बन्धित सबैको जानकारीका लागि यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ .
निम्न
मिति : २०७५/०५/३० गते शनिबार
समय: बिहान ठिक १०:०० बजे देखि
स्थान : श्री जनता मा.बि,चुलि-कंचनपुर,चुलाचुली-२,इलाम .

मिति २०७५/०७/२५ गते आइतबारको दिन राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्दको सम्मानका लागि फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसरमा चुलाचुली गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयले सार्बजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ,

Pages