कृषि,पर्यटन र पूर्वाधारमा उन्नति, चुलाचुली गाउँपालिकाबासिको समुन्नती

सूचना तथा समाचार

लिखित परीक्षा संचालन सम्बन्धि सूचना .

यस गाउँपालिकाको मिति २०७५/०५/८ गते प्रकाशित सूचना अनुसार बिज्ञापन नं. १/०७५/०७६ पद: अमिन पद संख्या-१(एक) करार सेवा र बिज्ञापन नं.

सूचना

मिति २०७५/०७/२५ गते आइतबारको दिन राष्ट्रिय विभूति फाल्गुनन्दको सम्मानका लागि फाल्गुनन्द जयन्तीको अवसरमा चुलाचुली गाउँपालिका, गाउँकार्यपालिकाको कार्यालयले सार्बजनिक बिदा दिने निर्णय गरेको सम्बन्धित सबैको जानकारीको लागि अनुरोध छ ,

Pages