FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

गाउँपालिका सर्वेक्षण २०७४/०७५ का रिपोर्टहरुको संगालो

दस्तावेज: 

२०७५/०३/१० गते गाउँसभामा प्रस्तुत विधेयकहरु

गाउँसभामा विधयेक समितिका संयोजक चन्द्र कुमार थापाले विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गरेका ऐनहरुमाथि छलफल गरी
१. चुलाचुली गाउँपालिकाको विनियोजित एन २०७५
२. गाउँपालिकाको आर्थिक एन २०७५
३. गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) एन २०७५
४. सहकारी सम्बन्धि एन २०७५

करार सेवाका बिभिन्न पदहरुको बिज्ञापन

दस्तावेज: 

Pages