चुलाचुली गाउँपालिका यहाँ हरुको हार्दिक स्वागत गर्दछ