कृषि,पर्यटन र पूर्वाधारमा उन्नति, चुलाचुली गाउँपालिकाबासिको समुन्नती

वार्ड नं ५

Population: 
3011
Ward Contact Number: 
9852670680