कृषि,पर्यटन र पूर्वाधारमा उन्नति, चुलाचुली गाउँपालिकाबासिको समुन्नती

सूचना तथा समाचार

CBRF को परीक्षा सम्बन्धमा

सम्पुर्ण वडा कार्यालय

२०७५/०३/१० गते गाउँसभामा प्रस्तुत विधेयकहरु

गाउँसभामा विधयेक समितिका संयोजक चन्द्र कुमार थापाले विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गरेका ऐनहरुमाथि छलफल गरी
१. चुलाचुली गाउँपालिकाको विनियोजित एन २०७५
२. गाउँपालिकाको आर्थिक एन २०७५
३. गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) एन २०७५
४. सहकारी सम्बन्धि एन २०७५

सार्बजनिक सुनुवाई तथा प्रगति विवरण प्रस्तुतीकरण कार्यक्रम

यस गाउँपालिकाको आयोजना तथा चुलाचुली सामुदायिक अध्ययन केन्द्रको संयोजनमा मिति २०७५ साउन ११ गते बिहान १०:०० बजे बाट हुने सार्बजनिक सुनुवाई तथा आ.ब.

सम्पति विवरण पेश गर्ने बारे

आ.ब. २०७४/०७५ को सम्पति विवरण खामबन्दी गरी २०७५ भाद्र २५ गते भित्र अनिबार्य पेश गर्नु हुन सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी मानुभाबहरुलाई अनुरोध गर्दै यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ...

Pages