कृषि,पर्यटन र पूर्वाधारमा उन्नति, चुलाचुली गाउँपालिकाबासिको समुन्नती

पन्चकन्या अाधारभुत विधालय चुलाचुलि २ काे १ काेठे भबन र कम्प्युटर कक्षा उदघाटन समाराेहका झलकहरू