कृषि,पर्यटन र पूर्वाधारमा उन्नति, चुलाचुली गाउँपालिकाबासिको समुन्नती

प्रधानमन्त्री रोजगार कार्यक्रम अन्तर्गत रोजगार शुभारम्भ