कृषि,पर्यटन र पूर्वाधारमा उन्नति, चुलाचुली गाउँपालिकाबासिको समुन्नती

शिब पंचायन मन्दिर

Latitude: 
26.722979
Longitude: 
87.705640