FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

स्वास्थ्य सेवा करार तर्फको सूचना प्रकाशित गरिएको बारे

दस्तावेज: 

२०७५/०४/३१ गते हुने स्वास्थ्य सेवा करार पदका बिज्ञापनका प्ररिक्षा लागि रोल नं. कायम गरिएको

दस्तावेज: 

सम्पति विवरण पेश गर्ने बारे

आ.ब. २०७४/०७५ को सम्पति विवरण खामबन्दी गरी २०७५ भाद्र २५ गते भित्र अनिबार्य पेश गर्नु हुन सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी मानुभाबहरुलाई अनुरोध गर्दै यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ...

Pages