कृषि,पर्यटन र पूर्वाधारमा उन्नति, चुलाचुली गाउँपालिकाबासिको समुन्नती

सूचना तथा समाचार

गाउँ सभा बस्ने बारे

चुलाचुली गाउँपालिकाको आ.ब ७५/७६ को बार्षिक बजेट तथा कार्यक्रम संसोधन,बिभिन्न विधेयक पारित लगायत बिबिध बिषयका लागि तेस्रो गाउँसभा निम्न मिति, समय र स्थानमा बस्ने भएको हुँदा उक्त सभामा सम्पूर्ण गाउँसभा सदस्य ज्यूहरुलाई अनिबार्य उपस्थित भइदिनुहुन अनुरोध छ .

Pages