चुलाचुली गाउँपालिका यहाँ हरुको हार्दिक स्वागत गर्दछ

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

गाउँपालिका कार्यालय को मूल भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र

चुलाचुली गाउँपालिका गाउँपालिका को मूल भवन निर्माण को इ- टेन्डर www.bolpatra.gov.np मार्फत खुलाइएको छ