FAQs Complain Problems

७५/७६

दरखास्त आह्वान गरिएको सूचना

दस्तावेज: 

गाउँपालिका कार्यालय को मूल भवन निर्माण सम्बन्धि बोलपत्र

चुलाचुली गाउँपालिका गाउँपालिका को मूल भवन निर्माण को इ- टेन्डर www.bolpatra.gov.np मार्फत खुलाइएको छ

२०७५/०३/१० गते गाउँसभामा प्रस्तुत विधेयकहरु

गाउँसभामा विधयेक समितिका संयोजक चन्द्र कुमार थापाले विधेयकको रुपमा प्रस्तुत गरेका ऐनहरुमाथि छलफल गरी
१. चुलाचुली गाउँपालिकाको विनियोजित एन २०७५
२. गाउँपालिकाको आर्थिक एन २०७५
३. गाउँपालिकाको प्रशासकीय कार्यविधि(नियमित गर्ने) एन २०७५
४. सहकारी सम्बन्धि एन २०७५

Pages