FAQs Complain Problems

७९/८०

राते होलि कल्भर्ट वडा नं ३ को बोलपत्र तथा धिमालटार कल्भर्ट निर्माण वडा नं ५ को शिल्बन्दी दरभाउपत्र आवहानको सुचना ।

दस्तावेज: 

जनता मा बि चुलाचुली २ भवन निर्माणको बोलपत्र आव्हानको सुचना ।

दस्तावेज: 

नामावाली प्रकाशित गरी परिक्षा मिति तय गरिएको सूचना ।

Pages