FAQs Complain Problems

चुलाचुली राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
चुलाचुली गाउँपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि-२०७८ ७८/७९ 04/08/2022 - 00:00 PDF icon rajpatra.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई परिचयपत्र वितरण कार्यविधि ७६/७७ 12/31/2021 - 12:11 PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तीहरुलाई परिचयपत्र वितरण कार्यविधि.pdf
घ बर्गको निर्माण ब्याबसायलाई इजाजत दिने कार्यबिधि २०७७ ७७/७८ 12/31/2021 - 12:09 PDF icon घ बर्गको निर्माण ब्याबसायलाई इजाजत दिने कार्यबिधि २०७७.pdf
ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि ७६/७७ 12/31/2021 - 12:08 PDF icon ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
करार सेवामा गणक तथा सुपरीवेक्षक पदको मूल्यांकन मापदण्ड २०७८ ७८/७९ 11/25/2021 - 15:14 PDF icon mapdanda_0001.pdf
स्थानीय तहको राजश्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८ ७७/७८ 10/21/2021 - 12:58 PDF icon स्थानीय तहको राजश्व परामर्श समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि २०७८.pdf
महिला हक हित संरक्षण तथा व्यवस्थापन र परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७ ७७/७८ 10/21/2021 - 12:47 PDF icon महिला हक हित संरक्षण तथा व्यवस्थापन र परिचालन सम्बन्धी निर्देशिका २०७७.pdf
बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८ ७८/७९ 10/21/2021 - 12:36 PDF icon बजेट तथा कार्यक्रम तर्जुमा समितिको कार्य सञ्चालन कार्यविधि, २०७८.pdf
चुलाचुली गाउँपालिकाको कार्यसंचालन निर्देशिका २०७८ ७८/७९ 10/21/2021 - 12:32 PDF icon निर्देशिका2078.pdf
आर्थिक सहायता कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७ ७८/७९ 10/21/2021 - 12:30 PDF icon आर्थिक सहायता कोष संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि २०७७.pdf

Pages

Documentary