FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी ७ दिने आशयको सुचना

Thursday, April 18, 2024 - 13:23

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी ७ दिने आशयको सुचना

Thursday, April 18, 2024 - 13:23

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

Sunday, April 14, 2024 - 16:12

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

Sunday, April 14, 2024 - 16:12

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Sunday, April 14, 2024 - 16:11 PDF icon notice555.pdf

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Sunday, April 14, 2024 - 16:11 PDF icon notice555.pdf

जिम्मेवारी प्रदान गरिएको सम्बन्धमा ।

Friday, April 5, 2024 - 14:33 PDF icon IMG_20240405_0001.pdf

प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी दोस्रो पटक प्रकाशित सूचना ।

Thursday, April 4, 2024 - 12:16

घरनक्सा अभिलेखिकरण गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

Monday, April 1, 2024 - 17:03 PDF icon IMG_20240401_0001.pdf

सार्वजनिक विदा सम्बन्धी सूचना ।

Saturday, March 23, 2024 - 12:16

Pages