FAQs Complain Problems

सूचना

ऐन, कानुन तथा निर्देशिका

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
ढुङ्गा, गिट्टी, बालुवा उत्खनन् बिक्री तथा ब्याबस्थापन सम्बन्धी मापदण्ड २०७७ ७७/७८ 09/22/2021 - 11:45 PDF icon ढु_गा गिटि मापदण्ड 2077.pdf
कार्यसम्पादन मूल्यांकनका सूचक र अंकभार ७७/७८ 09/03/2021 - 13:01 PDF icon कार्यसम्पादन मूल्यांकनका सूचक र अंकभार.pdf
प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकन कार्यबिधि २०७८ ७७/७८ 09/03/2021 - 13:01 PDF icon प्रदेश तथा स्थानीय तहको कार्य सम्पादन मूल्यांकन कार्यबिधि २०७८.pdf
बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८ ७७/७८ 09/02/2021 - 13:53 PDF icon बालमैत्री स्थानीय शासन कार्यान्वयन निर्देशिका २०७८.pdf
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजिकरण नियमावली २०७७ ७६/७७ 09/02/2021 - 13:51 PDF icon राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्_जिकरण नियमावली, २०७७.pdf
राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पंजिकरण ऐन २०७६ ७६/७७ 09/02/2021 - 13:37 PDF icon राष्ट्रिय-परिचयपत्र-तथा-पञ्जीकरण-ऐन-२०७६.pdf
स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४ ७६/७७ 09/02/2021 - 12:05 PDF icon स्थानीय-सरकार-सञ्चालन-ऐन-२०७४.pdf
विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यबस्थापन सम्बन्धि ऐन २०७५ ७५/७६ 01/24/2021 - 15:40 PDF icon बिपद जोखिन न्युनिकरण तथा ब्यबस्थापन एन.pdf
विपन्नता पहिचान कार्याविधि २०७५ ७५/७६ 01/24/2021 - 15:37 PDF icon बिपन्नता पहिचान कार्यबिधि.pdf
स्थानिय बिकास कोष संचालन कार्यविधि २०७५ ७५/७६ 01/24/2021 - 15:36 PDF icon स्थानिय बिकास कोष संचालन सम्बन्धी कार्याविधि.pdf

Pages