FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
कर्मचारीको कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम । ७९/८० 12/23/2022 - 13:05 PDF icon कार्यसम्पादन मूल्याङ्कन फाराम.pdf
सूचना प्रविधि अधिकृतको दरखास्त फाराम ७९/८० 08/05/2022 - 10:09 PDF icon दरखास्त फारम.pdf
रोजगार सहायकको आवेदन फाराम ७९/८० 07/18/2022 - 11:50 PDF icon आवेदन फाराम.pdf
घर भाडा लिने सम्बन्धी निवेदन नमुना ७८/७९ 02/09/2022 - 16:52 PDF icon घर भाडा लिने सम्बन्धी निवेदन नमुना.pdf
जल उपभोक्ता समितिको नमुना विद्यान ७८/७९ 01/21/2022 - 12:12 PDF icon जल उपभोक्ता समिति नमुना विद्यान.pdf
मर्मत संभार फारम ७८/७९ 09/28/2021 - 14:43 PDF icon मर्मत फारम.pdf
सम्बन्धमबिच्छेद सूचना फारम ७८/७९ 08/27/2021 - 12:55 PDF icon सम्वन्ध विच्छेदको सूचना फारम.pdf
विवाहको सूचना फारम ७७/७८ 08/27/2021 - 12:41 PDF icon बिबाह सूचना फारम.pdf
बसाईसराइको सूचना फारम ७७/७८ 08/27/2021 - 12:38 PDF icon बसाइसराइको सूचना फारम.pdf
मृत्यु सूचना फारम ७७/७८ 08/27/2021 - 12:37 PDF icon मृत्यु सूचना फारम.pdf

Pages