FAQs Complain Problems

नमुना फारमहरु

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
घर भाडा लिने सम्बन्धी निवेदन नमुना ७८/७९ 02/09/2022 - 16:52 PDF icon घर भाडा लिने सम्बन्धी निवेदन नमुना.pdf
जल उपभोक्ता समितिको नमुना विद्यान ७८/७९ 01/21/2022 - 12:12 PDF icon जल उपभोक्ता समिति नमुना विद्यान.pdf
मर्मत संभार फारम ७८/७९ 09/28/2021 - 14:43 PDF icon मर्मत फारम.pdf
सम्बन्धमबिच्छेद सूचना फारम ७८/७९ 08/27/2021 - 12:55 PDF icon सम्वन्ध विच्छेदको सूचना फारम.pdf
विवाहको सूचना फारम ७७/७८ 08/27/2021 - 12:41 PDF icon बिबाह सूचना फारम.pdf
बसाईसराइको सूचना फारम ७७/७८ 08/27/2021 - 12:38 PDF icon बसाइसराइको सूचना फारम.pdf
मृत्यु सूचना फारम ७७/७८ 08/27/2021 - 12:37 PDF icon मृत्यु सूचना फारम.pdf
जन्म सूचना फारम ७७/७८ 08/27/2021 - 12:35 PDF icon जन्म सूचना फारम.pdf
मौजुदा सूचीमा सूचीकृत हुनेबारेको ढाँचा ७७/७८ 08/25/2021 - 15:44 PDF icon Suchi Darta Letter.pdf
बिदा मागको फारम ७७/७८ 08/25/2021 - 15:17 PDF icon बिदा मागको निवेदन ढाचा.pdf

Pages