FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी ७ दिने आशयको सुचना

८०/८१ 04/18/2024 - 13:23

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

८०/८१ 04/14/2024 - 16:12

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

८०/८१ 04/14/2024 - 16:11 PDF icon notice555.pdf

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

८०/८१ 03/20/2024 - 15:08 PDF icon IMG_20240319_0002.pdf

बोलपत्र आव्हानको सूचना ।।

८०/८१ 03/05/2024 - 13:45

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

८०/८१ 02/20/2024 - 11:56 PDF icon प्रथम पटक प्रकाशित सूचना 2080-11-08

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ( प्रथम पटक प्रकाशित सूचना )

८०/८१ 01/01/2024 - 15:24 PDF icon IMG_20240101_0001.pdf

दरभाउपत्र स्वीकृत गर्ने आशयको सूचना ।

८०/८१ 12/21/2023 - 12:27 PDF icon IMG_20231221_0003.pdf

चुलाचुली मार्ग स्तरोन्नती तथा खन्यु खोल्सी कल्भर्ट निर्माण वडा नं १ को बोलपत्र आवहानको सुचना

८०/८१ 12/14/2023 - 13:19

निर्माण कार्यको लागि प्रस्ता‍व पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

८०/८१ 12/13/2023 - 13:44 PDF icon IMG_20231213_0001.pdf

Pages