FAQs Complain Problems

८०/८१

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

बाल मनोविज्ञ तथा समाजसेवी सूचीकृत हुन आउने सम्बन्धी २१ दिने सार्वजनिक सूचना ।

दस्तावेज: 

बेरोजगार व्यक्तिको सूचीमा सूचीकृत हुने तथा सूचीकृत भएका व्यक्तिहरुले नविकरण फाराम भर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Pages