FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

अत्यन्त जरुरी सूचना ।।

Sunday, March 22, 2020 - 17:09

नतिजा प्रकाशन गरिएको(हेअ/अहेव,अनमी/नर्स,कार्यालय सहयोगी)

Tuesday, March 17, 2020 - 16:50 PDF icon result.pdf

नतिजा प्रकाशन गरिएको(हेअ/अहेव,अनमी/नर्स,कार्यालय सहयोगी)

Tuesday, March 17, 2020 - 16:50 PDF icon result.pdf

अहेव/हेअ अनमी/स्टाफ नर्स र कार्यालय सहयोगी परिक्षा केन्द्र तोकीएको बारे

Friday, March 13, 2020 - 09:30 PDF icon jpg2pdf.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

Tuesday, March 10, 2020 - 14:52

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

Monday, February 3, 2020 - 15:31 PDF icon hello_20200203_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

Sunday, February 2, 2020 - 13:23 PDF icon blacktop.pdf

दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

Thursday, January 16, 2020 - 13:48 PDF icon दरबभाउपत्र.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

Thursday, January 16, 2020 - 13:47 PDF icon asaya.pdf

स्थानिय बिदा बारेको सूचना

Monday, January 13, 2020 - 14:55

Pages