FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

चुलाचुली गाउँपालीकाको २०८०|२०८१ को आय व्ययको विवरण।

Wednesday, July 10, 2024 - 14:20 PDF icon आय व्ययको विवरण.pdf

चुलाचुली गाउँपालीकाको २०८०|२०८१ को आय व्ययको विवरण।

Wednesday, July 10, 2024 - 14:20 PDF icon आय व्ययको विवरण.pdf

स्थानीय पुर्वाधार विकास शुल्कसम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना।

Monday, July 8, 2024 - 14:46 PDF icon suchapdf_merged.pdf

स्थानीय पुर्वाधार विकास शुल्कसम्बन्धी बोलपत्र आह्वानको सूचना।

Monday, July 8, 2024 - 14:46 PDF icon suchapdf_merged.pdf

मिति २०८१ साल पाैष मसान्त सम्ममा राष्ट्रिय परिचयपत्र बनाउन सकिने बारे सूचना ।

Thursday, June 27, 2024 - 15:34 PDF icon सूचना.pdf

विद्युत पहुँच पुग्न बाँकी रहेका भौगोलिक क्षेत्रका घरधुरीहरुको विवरण उपलब्ध गराउने सम्बन्धमा।

Wednesday, June 26, 2024 - 13:49 PDF icon Alternatives Energy.pdf

आर्थिक बर्ष २०८१|८२ को बजेट बक्त्तब्य

Wednesday, June 26, 2024 - 12:12 PDF icon बजेट.pdf

आर्थिक बर्ष २०८१|८२ को बजेट बक्त्तब्य

Wednesday, June 26, 2024 - 12:12 PDF icon बजेट.pdf

आर्थिक बर्ष २०८०| २०८१ को भुत्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा

Wednesday, June 19, 2024 - 16:54 PDF icon आर्थिक बर्ष २०८०-२०८१ को भुत्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा.pdf

आर्थिक बर्ष २०८०| २०८१ को भुत्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा

Wednesday, June 19, 2024 - 16:54 PDF icon आर्थिक बर्ष २०८०-२०८१ को भुत्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा.pdf

Pages

Documentary