FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

७७/७८ 10/08/2020 - 13:14 PDF icon notice_0001.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना(8/chulachuli/2077 78)

७७/७८ 09/18/2020 - 13:59 PDF icon Suchana_ebid_0001.pdf

बजेट पुस्तिका २०७७ ७८

७७/७८ 09/09/2020 - 14:31 PDF icon आ व २०७७ ७८ बजेट किताब.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 08/16/2020 - 10:33 PDF icon बोलपत्र_0001.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 08/16/2020 - 10:29 PDF icon Compound gate_0001.pdf

शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना

७७/७८ 07/29/2020 - 11:49

आ व ०७७-७८ को निकासी कर आय ठेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 07/28/2020 - 13:02 PDF icon nayanikasi_0001.pdf

स्थानिय पूर्वाधार शुल्कसम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 07/28/2020 - 12:59 PDF icon patake_0002.pdf

प्रस्ताबना स्वीकृत गर्न सम्बन्धि आशयको सूचना ।

७६/७७ 05/19/2020 - 10:53

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

७६/७७ 05/19/2020 - 10:42

Pages