FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी आशयको सूचना

७७/७८ 01/08/2021 - 14:09 PDF icon Aasayako Suchana.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी आशयको सूचना

७७/७८ 01/06/2021 - 10:20 PDF icon upload 12.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी आशयको सूचना

७७/७८ 01/06/2021 - 10:19 PDF icon upload 1.pdf

Invitation For Hard Copy and Electronic Bids(दिवा खाजा योजना)

७७/७८ 01/04/2021 - 10:23 PDF icon bid 2077 4 jan_0001.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना (नदिजन्य पदार्थ संकलन सम्बन्धी)

७७/७८ 01/01/2021 - 10:39 PDF icon बोलपत्र सूचना नदिजन्य पदार्थ_0001.pdf

बोलपत्र तथा शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 12/29/2020 - 11:40 PDF icon Suchana 2077 78 Milan Club and Road Work package 2077078_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

७७/७८ 11/12/2020 - 12:02 PDF icon IMG_0001.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आसयको सूचना ।

७७/७८ 11/09/2020 - 12:29

बोलपत्रको आर्थिक प्रस्तावना खोल्ने सम्बन्धी सूचना ।

७७/७८ 11/04/2020 - 15:20 PDF icon IMG_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

७७/७८ 10/08/2020 - 13:14 PDF icon notice_0001.pdf

Pages