FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

निर्माण कार्यको लागि प्रस्ता‍व पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

दस्तावेज: 

रतुवा खोला (हेभि मेसिन उपकरण प्रयोग गर्न नपाईने) चुलाचुली-५, चांजु खोला चुलाचुली-३ तथा कमल खोला चुलाचुली-१ को नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न सम्बन्धि बोलपत्र तथा दरभाउपत्र आवहानको सुचना

दस्तावेज: 

Invitation for online bids

Pages