FAQs Complain Problems

७४/७५

(CBRF) काे परिक्षा सम्बन्धी सूचना र अावेदनकर्ताहरू

चुलाचुली गाउँपालिका ले खुलाएकाे  समुदायमा अाधारित सहजकर्ताकाे लिखित तथा मैखिक परिक्षा यही मिति २०७४/१०/०३ मा १ बजे जनता मा.वि. चलीकञ्नपुर उ.मा.वि.मा हुने जानकारी का साथ सम्पूर्ण प्रमाण पत्र सक्कलै ल्रयाउन जानकारी गरार्इन्छ ।

 

दस्तावेज: 

Pages