FAQs Complain Problems

८०/८१

विभिन्न पदको नामवली स्वीकृत गरि परिक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।

स्थानीय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङ्कनको नतिजा सार्वजानिक गरिएको

दस्तावेज: 

तह बृद्बि/मिलानको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

Pages