FAQs Complain Problems

८०/८१

तरकारी बाली पकेट कार्यक्रमको निरन्तरता सम्बन्धी सूचना !!!

दस्तावेज: 

कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

दस्तावेज: 

रतुवा खोला (हेभि मेसिन उपकरण प्रयोग गर्न नपाईने) चुलाचुली-५, चांजु खोला चुलाचुली-३ तथा कमल खोला चुलाचुली-१ को नदीजन्य पदार्थ उत्खन्न सम्बन्धि बोलपत्र तथा दरभाउपत्र आवहानको सुचना

दस्तावेज: 

Pages