FAQs Complain Problems

सूचना

अमिन,तथ्याङ्क संकलक,लगत प्रविष्टि, सामाजिक परिचालक र फिल्ड सहायक पदको अन्तर्वाता परीक्षा सञ्चालनको मिति,समय र स्थान तोकिएको सम्बन्धि सूचना ।

आर्थिक वर्ष: