FAQs Complain Problems

सम्पति विवरण पेश गर्ने बारे

आ.ब. २०७४/०७५ को सम्पति विवरण खामबन्दी गरी २०७५ भाद्र २५ गते भित्र अनिबार्य पेश गर्नु हुन सम्पूर्ण जनप्रतिनिधि तथा कर्मचारी मानुभाबहरुलाई अनुरोध गर्दै यो सूचना प्रकाशित गरिएको छ...

आर्थिक वर्ष:

Show in slider: 

Office Location