FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

आर्थिक बर्ष २०८०| २०८१ को भुत्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा

Wednesday, June 19, 2024 - 16:54 PDF icon आर्थिक बर्ष २०८०-२०८१ को भुत्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा.pdf

आर्थिक बर्ष २०८०| २०८१ को भुत्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा

Wednesday, June 19, 2024 - 16:54 PDF icon आर्थिक बर्ष २०८०-२०८१ को भुत्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा.pdf

आर्थिक बर्ष २०८०| २०८१ को भुत्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा

Wednesday, June 19, 2024 - 16:54 PDF icon आर्थिक बर्ष २०८०-२०८१ को भुत्तानी तथा खाता बन्द हुने सम्बन्धमा.pdf

सेवा प्रभावित हुने बारेको सूचना।

Wednesday, June 19, 2024 - 11:02 PDF icon सेवा प्रभावित हुने बारेको सूचना.pdf

स्टक प्रमाणित गराउने सम्बन्धी सूचना

Tuesday, June 18, 2024 - 16:54 PDF icon स्टक प्रमाणित गराउने सम्बन्धी सूचना.pdf

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् , विक्रि र निकासी नगर्ने नगराउने सम्बन्धी सूचना।

Tuesday, June 18, 2024 - 16:50 PDF icon नदिजन्य पदार्थ उत्खनन् , विक्रि र निकासी नगर्न नगराउन सम्बन्धी सूचना.pdf

कार्यक्रममा सहभागिता सम्बन्धमा ।

Tuesday, June 18, 2024 - 10:35 PDF icon Portalnotices-519.PDF

जानकारी सम्बन्धमा ।

Sunday, June 16, 2024 - 16:47 PDF icon towards (1).pdf

जानकारी सम्बन्धमा ।

Sunday, June 16, 2024 - 16:47 PDF icon towards (1).pdf

राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञीकरण विभागको सूचना

Friday, June 14, 2024 - 12:02 PDF icon WhatsApp Image 2024-06-14 at 11.02.58 AM.pdf

Pages

Documentary