FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

७५ % अनुदानमा व्यवसायिक गाई फर्महरूलाई काउम्याट वितरण सम्बन्धी सूचना ।।।

Monday, September 5, 2022 - 16:02

७५ % अनुदानमा च्यापकटर मेशिन वितरण को सूचना ।।।

Monday, September 5, 2022 - 15:57 PDF icon सूचना पशु.pdf

फिल्ड सहायक पदको संक्षिप्त सूची प्रकाशन तथा अन्तर्वार्ता परीक्षा मिति तोकिएको सम्बन्धी सूचना ।।।

Monday, September 5, 2022 - 14:14 PDF icon फिल्ड सहायक.pdf

रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा प्रकाशान गरिएको सम्बन्धमा ।

Sunday, September 4, 2022 - 13:50 PDF icon रोजगार सहायकको अन्तिम नतिजा.pdf

सूचना प्रविधि अधिकृतको अन्तिम नतिजा प्रकाशन सम्बन्धमा ।

Friday, September 2, 2022 - 15:42

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आसयको सूचना ।

Thursday, September 1, 2022 - 15:31 PDF icon CamScanner 09-06-2022 16.19.pdf

जानकारी सम्बन्धमा ।

Tuesday, August 30, 2022 - 16:31 PDF icon जानकारी सम्बन्धमा ।.pdf

छुर्पी प्रर्वदनको सम्बन्धी सूचना ।

Friday, August 26, 2022 - 12:36 PDF icon छुर्पी प्रवद्वन.pdf

आ.व. २०७९।०८० को निकासी कर आय ठेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

Wednesday, August 24, 2022 - 17:02

रोजगार सहायक पद छनौटको लागि नामवली प्रकाशित गरि परिक्षा मिति तय गरिएको सूचना ।

Wednesday, August 24, 2022 - 16:49 PDF icon रोजगार सहायक.pdf

Pages