FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

Notice Latter of Indent

Friday, April 22, 2022 - 17:04 PDF icon Notice for Latter of Indent.pdf

Notice Latter of Indent

Friday, April 22, 2022 - 17:04 PDF icon Notice for Latter of Indent.pdf

सेवा प्रवाह बन्द रहने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, April 22, 2022 - 16:33 PDF icon सेवा प्रवाह बन्द रहने सम्बन्धी सूचना ।.pdf

कार्यादेश दिएको सम्बन्धमा । (worldwide/Bigyan J.V)

Wednesday, April 13, 2022 - 21:11 PDF icon कार्यादेश दिइएको worldwideBigyan JV.pdf

कार्यादेश दिएको सम्बन्धमा । (worldwide/Bigyan J.V)

Wednesday, April 13, 2022 - 21:11 PDF icon कार्यादेश दिइएको worldwideBigyan JV.pdf

कार्यादेश दिएको सम्बन्धमा । (worldwide/Bigyan J.V)

Wednesday, April 13, 2022 - 21:10 PDF icon कार्यादेश दिइएको worldwideBigyan JV22.pdf

कार्यादेश दिएको सम्बन्धमा । (worldwide/Bigyan J.V)

Wednesday, April 13, 2022 - 21:10 PDF icon कार्यादेश दिइएको worldwideBigyan JV22.pdf

सम्झौता गर्न आउने बारे (वल्डवाईड-बिज्ञान जे.भि.)२

Sunday, April 3, 2022 - 15:02

सम्झौता गर्न आउने बारे (वल्डवाईड-बिज्ञान जे.भि.)२

Sunday, April 3, 2022 - 15:02

सम्झौता गर्न आउने बारे (वल्डवाईड-बिज्ञान जे.भि.)

Sunday, April 3, 2022 - 14:59 PDF icon सम्झौता गर्न आउने बारे (वल्डवाईड-बिज्ञान जे.भि.).pdf

Pages