FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

आ.व २०७८।०७९ को वित्तिय विवरण

Wednesday, August 17, 2022 - 16:05 PDF icon IMG_20220817_0004.pdf

सामाजिक परिक्षण गर्ने/ गराउने सम्बन्धमा ।

Sunday, August 14, 2022 - 14:45

विद्यालयम लेखा परिक्षक नियुक्तिकालागि निवेदन पेश गर्ने सूचना।

Sunday, August 14, 2022 - 14:43

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

Tuesday, August 9, 2022 - 11:57

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

Tuesday, August 9, 2022 - 11:57

आसयको सूचना ।

Wednesday, August 3, 2022 - 19:22

आसयको सूचना ।

Wednesday, August 3, 2022 - 19:22

शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, August 2, 2022 - 11:46 PDF icon शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना ।.pdf

सूचना प्रविधि अधिकृतको सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, August 2, 2022 - 11:40 PDF icon IT Advertisement.pdf

स्थानीय पूर्वाधार विकास शुल्कसम्बन्धी बोलपत्र आव्हानको सूचना ।

Tuesday, July 19, 2022 - 16:06 PDF icon CamScanner 07-19-2022 16.00.pdf

Pages