FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

छुर्पी प्रर्वदनको सम्बन्धी सूचना ।

Friday, August 26, 2022 - 12:36 PDF icon छुर्पी प्रवद्वन.pdf

आ.व. २०७९।०८० को निकासी कर आय ठेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

Wednesday, August 24, 2022 - 17:02

रोजगार सहायक पद छनौटको लागि नामवली प्रकाशित गरि परिक्षा मिति तय गरिएको सूचना ।

Wednesday, August 24, 2022 - 16:49 PDF icon रोजगार सहायक.pdf

सूचना प्रविधि अधिकृत पद छनौटको लागि नामवली प्रकाशित गरि परिक्षा मिति तय गरिएको सूचना ।

Wednesday, August 24, 2022 - 16:43

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

Sunday, August 21, 2022 - 15:59

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी आशयको सूचना ।

Sunday, August 21, 2022 - 15:59

आ.व २०७८।०७९ को वित्तिय विवरण

Wednesday, August 17, 2022 - 16:05 PDF icon IMG_20220817_0004.pdf

सामाजिक परिक्षण गर्ने/ गराउने सम्बन्धमा ।

Sunday, August 14, 2022 - 14:45

विद्यालयम लेखा परिक्षक नियुक्तिकालागि निवेदन पेश गर्ने सूचना।

Sunday, August 14, 2022 - 14:43

सम्झौता गर्न आउने बारे ।

Tuesday, August 9, 2022 - 11:57

Pages