FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

Latter of Intent

Monday, March 7, 2022 - 16:27 PDF icon Latter of intent.pdf

कोभिड -१९ खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।

Monday, March 7, 2022 - 15:03 PDF icon कोभिड -१९ खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।.pdf

कोभिड -१९ खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।

Monday, March 7, 2022 - 15:03 PDF icon कोभिड -१९ खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना

Friday, March 4, 2022 - 11:35 PDF icon बोलपत्र आव्हान को सूचना.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना

Friday, March 4, 2022 - 11:35 PDF icon बोलपत्र आव्हान को सूचना.pdf

२०७९ स्थानीय तह निर्वाचनको लागि (दावी विरोध समेत) जिल्ला निर्वाचन कार्यालय इलाम बाट प्रकाशित मतदाता नामवली

Wednesday, March 2, 2022 - 14:52 PDF icon नामवली.pdf

नागरिक आरोग्य (आयुर्बेद) सेबा केन्द्र उद्घाटन र योग शिबिर संचालन बारे ।

Wednesday, March 2, 2022 - 14:30 PDF icon नागरिक आरोग्य (आयुर्बेद) सेबा केन्द्र उद्घाटन र योग शिबिर संचालन बारे ।.pdf

लोक सेवा परिक्षा पूर्व तयारी कक्षा उद्धाटन सम्बन्धी सूचना ।

Sunday, February 27, 2022 - 13:15 PDF icon लोक सेवा आयोग तयारी कक्षा.pdf

बेरोजगार सूचीमा सूचीकृत व्यक्तिहरूको नविकरण गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, February 25, 2022 - 14:57 PDF icon नविकरण १.pdf

मतदाता नामवली अद्यावधीक कार्यक्रम सम्बन्धमा ।

Friday, February 25, 2022 - 13:38 PDF icon मतदाता नामवली अद्यावधीक कार्यक्रम सम्बन्धमा ।.pdf

Pages