FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

राष्ट्रिय परिचयपत्र शिविर सञ्चालन सम्बन्धमा ।

Monday, September 27, 2021 - 16:41

कोभिड -19 संक्रमितहरुको मिति २०७८ असोज ११ गते सम्मको विवरण

Monday, September 27, 2021 - 14:32

कोरोना बिरुद्धको खोप अभियान संचालन हुने बारेको सूचना ।।

Sunday, September 26, 2021 - 13:08 PDF icon health notice_0001.pdf

कोभिड खोप अभियान संचालन बारेको सूचना ।।

Sunday, September 26, 2021 - 10:47 PDF icon health notice_0001.pdf

कोभिड -19 संक्रमितहरुको मिति २०७८ असोज ७ गते सम्मको विवरण

Friday, September 24, 2021 - 07:26

कोभिड -19 संक्रमितहरुको मिति २०७८ असोज ५ गते सम्मको विवरण

Tuesday, September 21, 2021 - 15:14 PDF icon covid5_0001.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आसयको सूचना

Monday, September 20, 2021 - 13:58 PDF icon Asaya_0001.pdf

ठेक्का स्वीकृत गर्ने सम्बन्धि आसयको सूचना

Monday, September 20, 2021 - 13:58 PDF icon Asaya_0001.pdf

मिति 2078-06-03 सम्मको कोभिड 19 संक्रमितहरुको अध्यावधिक विवरण

Sunday, September 19, 2021 - 11:56 PDF icon covid 02_0001.pdf

मिति 2078-05-31 सम्मको कोभिड 19 संक्रमितहरुको अध्यावधिक विवरण

Thursday, September 16, 2021 - 16:30 PDF icon 31 covid_0001.pdf

Pages