FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

चुलाचुली गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०७९

Sunday, June 26, 2022 - 12:50 PDF icon total budget_merged (1).pdf

चुलाचुली गाउँपालिकाको विनियोजन विधेयक, २०७९

Sunday, June 26, 2022 - 12:50 PDF icon total budget_merged (1).pdf

सम्बन्धित सवै कृषहरुको जानकारीका लागि ।

Thursday, June 9, 2022 - 17:03

जानकारी सम्बन्धमा ।

Wednesday, May 25, 2022 - 16:47 PDF icon IMG_20220525_0001.pdf

जानकारी सम्बन्धमा ।

Thursday, May 19, 2022 - 11:17 PDF icon जानकारी सम्बन्धमा ।.pdf

चुलाचुली गाउँपालिकाको स्मारिका

Sunday, April 24, 2022 - 13:03 PDF icon चुलाचुली स्मारिका.pdf

सूचना टाँस गरी मुचुल्का तयार गरिएको बारे ।

Sunday, April 24, 2022 - 13:01 PDF icon सूचना टाँस गरी मुचुल्का तयार गरिएको बारे ।.pdf

Notice Latter of Indent

Friday, April 22, 2022 - 17:04 PDF icon Notice for Latter of Indent.pdf

Notice Latter of Indent

Friday, April 22, 2022 - 17:04 PDF icon Notice for Latter of Indent.pdf

सेवा प्रवाह बन्द रहने सम्बन्धी सूचना ।

Friday, April 22, 2022 - 16:33 PDF icon सेवा प्रवाह बन्द रहने सम्बन्धी सूचना ।.pdf

Pages

Documentary