FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

स्मार्ट खरिपाटिको दररेट माग सम्बन्धी सार्वजानिक सूचना ।

Sunday, February 13, 2022 - 15:29 PDF icon स्मार्ट खरिपाटिको दररेट माग सम्बन्धी सार्वजानिक सूचना ।.pdf

घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, February 9, 2022 - 16:45 PDF icon घर भाडामा लिने सम्बन्धी सूचना ।.pdf

कोभिड-१९ विरुद्वको खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, February 9, 2022 - 14:53 PDF icon कोभिड-१९ विरुद्वको खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।.pdf

कोभिड-१९ विरुद्वको खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, February 9, 2022 - 14:53 PDF icon कोभिड-१९ विरुद्वको खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।.pdf

लागत साझेदारीमा कोल्ड च्याम्बर निर्माणको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना ।

Friday, February 4, 2022 - 15:05 PDF icon लागत साझेदारीमा कोल्ड च्याम्बर निर्माणको लागि प्रस्ताव आह्वान सम्बन्धी सूचना.pdf

Invitation For Bidding

Wednesday, February 2, 2022 - 12:07 PDF icon Invitation for Bidding.pdf

Invitation For Bidding

Wednesday, February 2, 2022 - 12:07 PDF icon Invitation for Bidding.pdf

सार्वजानिक सूचना

Tuesday, February 1, 2022 - 18:56 PDF icon चुलाचुली गाउँपालिकाको सार्वजानिक सूचना.pdf

राजिनामा तथा अनिवार्य अवकाश स्वीकृती सम्बन्धमा ।

Tuesday, February 1, 2022 - 11:13 PDF icon राजिनामा तथा अनिवार्य अवकाश स्वीकृती सम्बन्धमा ।.pdf

स्थानिय तह संस्थागत क्षमता स्वमूल्याङकनको नतिजा प्रकाशन गरिएको बारे।

Monday, January 24, 2022 - 18:21 PDF icon lisa final.pdf

Pages