FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

प्रविधिक सहायक पदको छोटो सूची प्रकाशन सम्बन्धमा ।

Tuesday, April 30, 2024 - 12:59 PDF icon IMG_20240430_0002.pdf

नामवली प्रकाशित गरिएको सूचना

Tuesday, April 30, 2024 - 12:57 PDF icon IMG_20240430_0003.pdf

लिखित परिक्षा, प्रयोगात्मक परीक्षा तथा अन्तरवार्ता परीक्षा कार्यक्रमको सूचना ।

Tuesday, April 30, 2024 - 12:52 PDF icon IMG_20240430_0004.pdf

स्थानीय विदा सम्बन्धमा ।

Thursday, April 25, 2024 - 17:05 PDF icon IMG_0001.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी ७ दिने आशयको सुचना

Thursday, April 18, 2024 - 13:23

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने सम्बन्धी ७ दिने आशयको सुचना

Thursday, April 18, 2024 - 13:23

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

Sunday, April 14, 2024 - 16:12

प्रस्ताव स्वीकृत गर्ने आसयको सूचना ।

Sunday, April 14, 2024 - 16:12

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Sunday, April 14, 2024 - 16:11 PDF icon notice555.pdf

प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धमा ।

Sunday, April 14, 2024 - 16:11 PDF icon notice555.pdf

Pages

Documentary