FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

Invitation for online bids

Friday, November 24, 2023 - 12:01

Invitation for bidding

Friday, October 20, 2023 - 11:54 PDF icon Tender notice (1).pdf

Invitation for bidding

Friday, October 20, 2023 - 11:54 PDF icon Tender notice (1).pdf

प्राविधिक विद्या (प्रविणता प्रमाणपत्र तह वा सो सरह) को छात्रवृत्तिको लागि विद्यार्थी छनौट गरी पठाउने सम्बन्धी सूचना ।

Monday, October 2, 2023 - 16:46

कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, September 27, 2023 - 11:19

INVITATION FOR ONLINE BIDS

Tuesday, September 26, 2023 - 19:51

INVITATION FOR ONLINE BIDS

Tuesday, September 26, 2023 - 19:51

सामाजिक सुरक्षा भत्ता नविकरण सम्बन्धी सूचना ।

Tuesday, September 5, 2023 - 12:45 PDF icon IMG_20230905_0001.pdf

विद्यालयमा ले‍खापरीक्षक नियुक्तिको लागि निवेदन पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, August 17, 2023 - 16:12 PDF icon IMG_20230817_0001.pdf

नदिजन्य पदार्थ उत्खनन, बिक्रि र निकासी नगर्ने नगराउने सम्बन्धी सूचना ।

Thursday, August 3, 2023 - 13:55 PDF icon IMG_20230803_0001.pdf

Pages