FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

लघु उद्यम कार्याक्रमका लागि प्रशिक्षकमा समावेश हुने सम्बन्धिको सूचना

Sunday, February 7, 2021 - 13:17 PDF icon medpa_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना(16/Chulachuli/077/078)

Wednesday, February 3, 2021 - 10:52 PDF icon asaya 16 2077 78_0001.pdf

शिलबन्दि बोलपत्र रद्ध गरिएको सूचना

Tuesday, February 2, 2021 - 14:16 PDF icon diwa bhojan cancel_0001.pdf

केन्द्रिय तथ्याङ्क बिभागको करारमा जनशक्ति लिने बारेको सूचना

Monday, February 1, 2021 - 11:04 PDF icon suchana_cencus.pdf

मिति २०७७-१०-१८ गते बस्ने गाउँसभा सम्बन्धि जानकारी

Friday, January 29, 2021 - 12:20 PDF icon जानकारी(गाउँसभा)_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना(21 Chulachuli 077 78)

Friday, January 29, 2021 - 12:07 PDF icon aasayako suchna_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

Thursday, January 28, 2021 - 13:07 PDF icon 15 Asaya_0001.pdf

सीपमूलक तालिम सम्बन्धि सूचना

Sunday, January 24, 2021 - 13:17 PDF icon Notice For Training.pdf

न्याय सम्पादनमा अव्वल चुलाचुली गाउँपालिका( सनसनी खबर पत्रिकाबाट साभार)

Wednesday, January 20, 2021 - 22:02

दरभाउपत्र तथा बोलपत्र आह्वानको सूचना

Wednesday, January 13, 2021 - 10:06 PDF icon notice for computer_0001.pdf

Pages