FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

Monday, August 17, 2020 - 11:59

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

Monday, August 17, 2020 - 11:58 PDF icon asaya_0001.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना

Sunday, August 16, 2020 - 10:33 PDF icon बोलपत्र_0001.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना

Sunday, August 16, 2020 - 10:29 PDF icon Compound gate_0001.pdf

नीति तथा कार्यक्रम २०७७-७८(बजेट बक्तब्य)

Tuesday, August 4, 2020 - 07:00 PDF icon नीति तथा कायक्रम २०७७-०७८.pdf

प्राबिधिक सहायक करारमा पदपूर्ती गर्ने सम्बन्धि सूचना

Friday, July 31, 2020 - 14:03

शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना

Wednesday, July 29, 2020 - 11:49

शिलबन्दी दरभाउपत्र पेश गर्नेसम्बन्धी सूचना

Wednesday, July 29, 2020 - 11:49

आ व ०७७-७८ को निकासी कर आय ठेक्का बन्दोबस्तसम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

Tuesday, July 28, 2020 - 13:02 PDF icon nayanikasi_0001.pdf

स्थानिय पूर्वाधार शुल्कसम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

Tuesday, July 28, 2020 - 12:59 PDF icon patake_0002.pdf

Pages