FAQs Complain Problems

सूचना तथा समाचार

Post date दस्तावेज

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना(२०७५/१२/१९ सौर्य दैनिकमा प्रकाशित )

Wednesday, April 3, 2019 - 08:14 PDF icon asayariver.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना

Thursday, March 7, 2019 - 11:32

कर्मचारी सेवा करारमा लिने सम्बन्धि सूचना

Thursday, February 14, 2019 - 11:45

मिति २०७५/११/०३ गते स्थानीय बिदाको गरिएको सूचना

Wednesday, February 13, 2019 - 16:47

सौचालय निर्माण सम्बन्धि बोलपत्रको सूचना

Monday, February 4, 2019 - 09:24 PDF icon Suchana toilet.pdf

गाउँ सभा बस्ने बारे

Tuesday, January 22, 2019 - 12:11

भवन अभिलेखीकरण गर्ने बारे सूचना

Saturday, January 12, 2019 - 12:30 PDF icon noticeland.pdf

परिक्षाफल प्रकाशन गरिएको सम्बन्धमा

Wednesday, January 9, 2019 - 10:40

औषधि खरिद सम्बन्धि दरभाउपत्र

Tuesday, January 8, 2019 - 11:00 PDF icon औसधि खरिद संग सम्बन्धित दरभाउपत्र.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना

Sunday, January 6, 2019 - 10:36 PDF icon NOTICE Black Top Road.pdf

Pages