FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

शिलबन्दि बोलपत्र रद्ध गरिएको सूचना

७७/७८ 02/02/2021 - 14:16 PDF icon diwa bhojan cancel_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना(21 Chulachuli 077 78)

७७/७८ 01/29/2021 - 12:07 PDF icon aasayako suchna_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

७७/७८ 01/28/2021 - 13:07 PDF icon 15 Asaya_0001.pdf

दरभाउपत्र तथा बोलपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 01/13/2021 - 10:06 PDF icon notice for computer_0001.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी आशयको सूचना

७७/७८ 01/08/2021 - 14:09 PDF icon Aasayako Suchana.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी आशयको सूचना

७७/७८ 01/06/2021 - 10:20 PDF icon upload 12.pdf

प्रस्ताव स्वीकृत गर्नेसम्बन्धी आशयको सूचना

७७/७८ 01/06/2021 - 10:19 PDF icon upload 1.pdf

Invitation For Hard Copy and Electronic Bids(दिवा खाजा योजना)

७७/७८ 01/04/2021 - 10:23 PDF icon bid 2077 4 jan_0001.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना (नदिजन्य पदार्थ संकलन सम्बन्धी)

७७/७८ 01/01/2021 - 10:39 PDF icon बोलपत्र सूचना नदिजन्य पदार्थ_0001.pdf

बोलपत्र तथा शिलबन्दि दरभाउपत्र आह्वानको सूचना ।

७७/७८ 12/29/2020 - 11:40 PDF icon Suchana 2077 78 Milan Club and Road Work package 2077078_0001.pdf

Pages