FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

ठेक्का सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

७६/७७ 05/07/2020 - 08:33 PDF icon thekka1_20200507_0001.pdf

सूचना संसोधन सम्बन्धि जानकारी ।

७६/७७ 04/24/2020 - 11:05

दरभाउपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 04/15/2020 - 10:48 PDF icon newbol_20200415_0001.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 04/14/2020 - 15:41 PDF icon बोल_20200414_0001.pdf

ठेक्का रद्ध गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना

७६/७७ 04/12/2020 - 11:25

बोलपत्र तथा दरभाउपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 04/07/2020 - 11:02 PDF icon bolpatra_20200407_0001.pdf

बोलपत्र तथा दरभाउपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 04/02/2020 - 15:52 PDF icon bolpatra2.pdf, PDF icon Bolpatra1.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

७६/७७ 03/10/2020 - 14:52

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

७६/७७ 02/03/2020 - 15:31 PDF icon hello_20200203_0001.pdf

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

७६/७७ 02/02/2020 - 13:23 PDF icon blacktop.pdf

Pages