FAQs Complain Problems

सूचना

सार्वजनिक खरिद/बोलपत्र सूचना

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज

स्थानिय पूर्वाधार शुल्कसम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आह्वानको सूचना

७७/७८ 07/28/2020 - 12:59 PDF icon patake_0002.pdf

प्रस्ताबना स्वीकृत गर्न सम्बन्धि आशयको सूचना ।

७६/७७ 05/19/2020 - 10:53

प्रस्ताब स्वीकृत गर्न आशयको सूचना

७६/७७ 05/19/2020 - 10:42

ठेक्का सम्बन्धी अत्यन्त जरुरी सूचना

७६/७७ 05/07/2020 - 08:33 PDF icon thekka1_20200507_0001.pdf

सूचना संसोधन सम्बन्धि जानकारी ।

७६/७७ 04/24/2020 - 11:05

दरभाउपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 04/15/2020 - 10:48 PDF icon newbol_20200415_0001.pdf

बोलपत्र आह्वानको सूचना

७६/७७ 04/14/2020 - 15:41 PDF icon बोल_20200414_0001.pdf

ठेक्का रद्ध गरिएको अत्यन्त जरुरी सूचना

७६/७७ 04/12/2020 - 11:25

बोलपत्र तथा दरभाउपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 04/07/2020 - 11:02 PDF icon bolpatra_20200407_0001.pdf

बोलपत्र तथा दरभाउपत्र पेश गर्ने म्याद थप गरिएको सम्बन्धमा ।

७६/७७ 04/02/2020 - 15:52 PDF icon bolpatra2.pdf, PDF icon Bolpatra1.pdf

Pages