FAQs Complain Problems

चुलाचुली राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७६ ७६/७७ 08/23/2021 - 12:04 PDF icon पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७६.pdf
सार्वजनिक निजि साझेदारी ऐन २०७६ ७६/७७ 08/23/2021 - 12:01 PDF icon सार्वजनिक निजि साझेदारी ऐन २०७६.pdf
चुलाचुली गाउँपालिकाको तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन २०७६ ७५/७६ 08/23/2021 - 11:56 PDF icon चुलाचुली गाउँपालिकाको तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन २०७६.pdf
शिक्षा ऐन २०७६ ७५/७६ 08/23/2021 - 11:45 PDF icon शिक्षा ऐन 2076.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५ ७४/७५ 08/23/2021 - 11:42 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५.pdf
चुलाचुली गाउँपालिका, न्यायिक समितिको(कार्यबिधि सम्बन्धी) ऐन २०७५ ७४/७५ 08/23/2021 - 11:25 PDF icon चुलाचुली गाउँपालिका, न्यायिक समितिको(कार्यबिधि सम्बन्धी) ऐन २०७५.pdf
आर्थिक कार्यबिधि व्यबस्थित र नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७४/७५ 08/23/2021 - 11:15 PDF icon आर्थिक कार्यबिधि व्यबस्थित र नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf
चुलाचुली गाउँपालिकाको सहकारी सम्बन्धी ऐन २०७५ ७४/७५ 08/23/2021 - 11:10 PDF icon चुलाचुली गाउँपालिकाको सहकारी सम्बन्धी ऐन २०७५.pdf
चुलाचुली गाउँपालिकाको, विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७५ ७४/७५ 08/23/2021 - 11:00 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्याबस्थापन सम्बन्धी ऐन.pdf
चुलाचुली गापा उपोभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्याबिधि ७४/७५ 08/19/2021 - 15:00 PDF icon चुलाचुली गाउँपालिका उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७४ (1).pdf

Pages