FAQs Complain Problems

चुलाचुली राजपत्र

शिर्षक आर्थिक वर्ष मिति दस्तावेज
पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७६ ७६/७७ 08/23/2021 - 12:04 PDF icon पूर्वाधार विकास व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन २०७६.pdf
सार्वजनिक निजि साझेदारी ऐन २०७६ ७६/७७ 08/23/2021 - 12:01 PDF icon सार्वजनिक निजि साझेदारी ऐन २०७६.pdf
चुलाचुली गाउँपालिकाको तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन २०७६ ७५/७६ 08/23/2021 - 11:56 PDF icon चुलाचुली गाउँपालिकाको तथ्याङ्क तथा अभिलेख व्यवस्थापन ऐन २०७६.pdf
शिक्षा ऐन २०७६ ७५/७६ 08/23/2021 - 11:45 PDF icon शिक्षा ऐन 2076.pdf
कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५ ७४/७५ 08/23/2021 - 11:42 PDF icon कृषि व्यवसाय प्रवर्द्धन ऐन २०७५.pdf
चुलाचुली गाउँपालिका, न्यायिक समितिको(कार्यबिधि सम्बन्धी) ऐन २०७५ ७४/७५ 08/23/2021 - 11:25 PDF icon चुलाचुली गाउँपालिका, न्यायिक समितिको(कार्यबिधि सम्बन्धी) ऐन २०७५.pdf
आर्थिक कार्यबिधि व्यबस्थित र नियमित गर्ने ऐन २०७५ ७४/७५ 08/23/2021 - 11:15 PDF icon आर्थिक कार्यबिधि व्यबस्थित र नियमित गर्ने ऐन २०७५.pdf
चुलाचुली गाउँपालिकाको सहकारी सम्बन्धी ऐन २०७५ ७४/७५ 08/23/2021 - 11:10 PDF icon चुलाचुली गाउँपालिकाको सहकारी सम्बन्धी ऐन २०७५.pdf
चुलाचुली गाउँपालिकाको, विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी ऐन, २०७५ ७४/७५ 08/23/2021 - 11:00 PDF icon विपद् जोखिम न्यूनिकरण तथा ब्याबस्थापन सम्बन्धी ऐन.pdf
चुलाचुली गापा उपोभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा ब्यबस्थापन सम्बन्धि कार्याबिधि ७४/७५ 08/19/2021 - 15:00 PDF icon चुलाचुली गाउँपालिका उपभोक्ता समिति गठन परिचालन तथा ब्यबस्थापन कार्यविधि २०७४ (1).pdf

Pages

सेवाहरु

सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- कागजात पुगेको अवस्थामा सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत
सेवा दिने कार्यालयः- चुलाचुली गाउँकार्यपालिकाको कार्यालय
सेवा शुल्कः- 0
आवश्यक कागजातहरुः- *सम्झौताक लागी निवेदन पत्र *गाउँसभाबाट उक्त आयोजना बार्षिक योजनामा परेको प्रमाण । *उपभोक्ता भेलाको निर्णयको प्रतिलिपि *नियमानुसार उपभोक्ता समिति गठन भएको विवरण तथा उपभोक्ता समितिको पदाधिकारीको नागरीकता प्रतिलिपि सहितको सम्बन्धित वडा कार्यालयको सिफारिष। *स्वीकृत योजनाको लागत अनुमान ।
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ११००
आवश्यक कागजातहरुः- *व्यावसाय दर्तावालाको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपी *पा.नं. दर्ता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि (भएमा) *पासपोर्ट साइजको फोटो (२ प्रति) *जग्गा लालपुर्जाको प्रतिलिपि(भाडामा बसेको भए सम्झौता पत्र) *निवेदन
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र निशुल्क ३५ दिनपछि रु २००
आवश्यक कागजातहरुः- * मृतक र सूचकको नागरिकताको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र निशुल्क ३५ दिनपछि रु २००
आवश्यक कागजातहरुः- *दुलहा र दुलहीको नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि * दुलहा र दुलाहीको पासपोर्ट साइजको फोटो २/२ प्रति
सेवा प्रकारः-
सेवा समयः- सोहि दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा सचिव
सेवा दिने कार्यालयः- सम्बन्धित वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३५ दिनभित्र निशुल्क ३५ दिनपछि रु २००
आवश्यक कागजातहरुः- *बाबु आमाको नागरिकताको फोटोकपि *स्वास्थ्य संस्था अथवा अस्पतालमा जन्म भएको भए उक्त अस्पतालबाट जारी प्रतिवेदन *घरमा घरमा जन्म भएको भए पछिल्लो खोप दिएको प्रमाणपत्र ।