FAQs Complain Problems

कोभिड सूचना

Post date दस्तावेज

कोभिड -१९ खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।

Monday, March 7, 2022 - 15:03 PDF icon कोभिड -१९ खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।.pdf

कोभिड-१९ विरुद्वको खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।

Wednesday, February 9, 2022 - 14:53 PDF icon कोभिड-१९ विरुद्वको खोप अभियान सम्बन्धी सूचना ।.pdf

कोभिड-१९ बिरुद्वको खोप अभियान सम्बन्धि सूचना ।

Sunday, January 23, 2022 - 15:14 PDF icon IMG_20220123_0001.pdf

कोभिड-१९ को २०७८्।०७।२२ सम्मको विवरण

Monday, November 8, 2021 - 13:07 PDF icon covid 2078-07-22.pdf

कोभिड -19 संक्रमितहरुको मिति २०७८ असोज ११ गते सम्मको विवरण

Monday, September 27, 2021 - 14:32

कोभिड खोप अभियान संचालन बारेको सूचना ।।

Sunday, September 26, 2021 - 10:47 PDF icon health notice_0001.pdf

कोभिड -19 संक्रमितहरुको मिति २०७८ असोज ७ गते सम्मको विवरण

Friday, September 24, 2021 - 07:26

कोभिड -19 संक्रमितहरुको मिति २०७८ असोज ५ गते सम्मको विवरण

Tuesday, September 21, 2021 - 15:14 PDF icon covid5_0001.pdf

मिति 2078-06-03 सम्मको कोभिड 19 संक्रमितहरुको अध्यावधिक विवरण

Sunday, September 19, 2021 - 11:56 PDF icon covid 02_0001.pdf

मिति 2078-05-31 सम्मको कोभिड 19 संक्रमितहरुको अध्यावधिक विवरण

Thursday, September 16, 2021 - 16:30 PDF icon 31 covid_0001.pdf

Pages

Documentary